Future of Work

Familje- och fritidsvänliga arbetstider för ökad produktivitet.

Jonas Stamm
Jonas Stamm
Dela
Publicerad den 11:e juli 2023

En byggnadsarbetares arbetsdag är vanligtvis lång och hård. Den börjar tidigt på morgonen och sträcker sig till kvällen. Arbetarna är ofta utsatta för farliga förhållanden dagligen. Om de inte har tillräckligt med tid för familjen eller fritidsaktiviteter försämras deras hälsa snabbt, vilket leder till olyckor och skador. Arbetsmiljöverket uppskattar att mer än en tredjedel av alla dödsolyckor bland byggnadsarbetare beror på trötthet.

Det är viktigt att byggföretag vidtar åtgärder som möjliggör att deras anställda kan ta tid för familje- och fritidsaktiviteter. Det inkluderar flexibla arbetstider, betald ledighet och tillgång till barnomsorg på plats. På så sätt kan företagen se till att de har en mer produktiv arbetsstyrka som är mindre benägna att skadas.

I byggbranschen finns det många fördelar med flexibla arbetstider. För det första kan arbetstagarna ta ledigt för familjeangelägenheter och andra viktiga händelser. Dessutom kan de ta tid för personlig återhämtning, vilket är viktigt med tanke på det farliga arbetet. Flexibla arbetstider kan också bidra till att förbättra arbetsmoralen och trivseln på arbetsplatsen.

Det är viktigt att ha betald ledighet och tillgång till barnomsorg. Föräldrar som arbetar behöver ofta fatta svåra beslut mellan arbete och familj. Detta gäller särskilt för föräldrar som arbetar inom byggbranschen, där arbetsuppgifterna kan vara farliga och oförutsägbara. Byggjobbare behöver tillgång till betald ledighet för att kunna ta hand om sina familjer i nödsituationer. Dessutom behöver de tillförlitlig barnomsorg för att kunna arbeta överhuvudtaget. Den nya generationen av byggjobbare förväntar sig vissa förmåner som anses vara standard inom andra branscher. Om byggföretag vill attrahera och behålla de bästa talangerna måste de erbjuda familjevänliga arbetstider. Detta gäller både byggjobbare på arbetsplatsen och byggingenjörer på kontoret.

Det finns många sätt för ett företag att skapa en mer produktiv och mindre skadebenägen arbetsstyrka genom familjevänliga åtgärder. Ett sätt är att ge adekvat tid för återhämtning från fysiska skador. Många företag pressar fortfarande sina byggjobbare att återvända till arbetsplatsen så snart som möjligt för att arbetet ska kunna fortsätta. Detta påverkar dock arbetsstyrkans moral negativt och kan leda till långvarig frånvaro då skadan inte har tid att läka.

Dessutom har arbetstagarna mindre tid att ägna åt andra aspekter av sina liv, som hobbyer eller avkoppling, om arbetskraven är konstant höga. Detta leder till problem i de berörda personernas privatliv, vilket naturligtvis inte är attraktivt för byggjobbare. Därför är familjevänliga arbetstider avgörande för varje företag som vill ha en lycklig och hälsosam arbetsstyrka.

En utvilad arbetsstyrka med gott om tid för sin familj har många fördelar för företaget. Ett exempel är minskad frånvaro. När arbetstagare känner att de har tid för sitt privatliv är de mindre benägna att vara sjuka. Det innebär att projekt kan slutföras i tid och utan förseningar.

Det är också viktigt att medarbetarna är friska och nöjda. Om arbetstagare är stressade kan de göra misstag på arbetsplatsen. Det kan leda till olyckor som kan kosta företaget mycket pengar i form av skadeståndskrav.

Sammanfattningsvis är det viktigt att arbetsgivare inom byggbranschen erbjuder familjevänliga förmåner till sina anställda. Det inkluderar bland annat betald ledighet och barnomsorg. På så sätt kan de se till att deras medarbetare är mer produktiva och lider mindre av sjukdomar eller hälsokomplikationer som oftast beror på arbetsplatsstress. Om ditt företag ännu inte har infört familjevänliga åtgärder är det dags att ändra på det! Det är till fördel både för dina anställda och ditt företag.