blog post cover image

4 tips för att välja rätt företagsstorlek

När det gäller byggbranschen vet många människor inte vilken företagsstorlek som är rätt för dem. Är det ett litet företag? eller ett stort? Vad sägs om ett medelstort företag? Det finns några saker du bör tänka på innan du fattar ditt beslut. Först bör du tänka på din erfarenhet inom detta område. Om du har arbetat inom byggbranschen i mer än 10 år kanske det är bäst att gå till ett större företag som ger dig fler karriärmöjligheter. Men om du precis har börjat och vill samla praktisk erfarenhet kan en mindre företag vara bättre lämpad för dig. Du bör också tänka på vilken typ av arbete du vill utföra.

1. Vad du bör tänka på när det gäller ett byggföretag

När du letar efter ett byggföretag bör du tänka på några saker. Först och främst bör du fundera på vilken typ av arbete du vill utföra. Beroende på typen av arbete kan olika företag vara aktuella för dig. Du bör också tänka på kollegornas erfarenhet. Ett företag med många erfarna medarbetare kan ge dig stöd och handledning. Slutligen bör du också ta hänsyn till företagets storlek. Ett stort företag kanske har fler möjligheter till befordran, men ett mindre företag kanske är mer villigt att anställa nya projekt och medarbetare.

2. Företagets storlek

När du funderar på ett byggföretags storlek finns det några saker att tänka på. Om du är en erfaren medarbetare och letar efter ett företag som erbjuder dig många utbildningar och fortbildningar kan ett större företag vara rätt val för dig. Om du däremot föredrar praktisk erfarenhet eller har mer erfarenhet inom ett specifikt område kan ett mindre företag vara ett bättre val. Du bör också tänka på hur stora projekten är som teamet arbetar med och om du är intresserad av den typen av jobb. Större företag arbetar vanligtvis med större projekt och har fler medarbetare, medan mindre företag främst arbetar med mindre uppdrag som kräver färre personal.

  • Stort: 30 eller fler anställda och en årsomsättning på 10 miljoner euro eller projekt i flera länder och en årsomsättning på 5 miljoner euro
  • Medelstort: 10 till 29 anställda och en årsomsättning på 2 till 9,9 miljoner euro
  • Liten: Färre än 10 anställda och en årsomsättning på mindre än 2 miljoner euro

3. Medarbetarnas erfarenhet

Ett företag med många erfarna medarbetare kan ge dig den hjälp och handledning du behöver för att vara framgångsrik inom branschen. Du bör också vara uppmärksam på medarbetarnas professionalism och kunskap. Ett erfaret företag hjälper dig att lära dig nya färdigheter och utvecklas i ditt yrke.

  • Medarbetare med en till fyra års utbildning
  • Medarbetare med fem till nio års erfarenhet
  • Medarbetare med mer än 18 års erfarenhet och högre examina inom sitt område

4. Typ av arbete som företaget utför

Tänk på vilken typ av arbete du vill utföra. Ett stort företag är lämpligt för allmänna entreprenörer som arbetsgivare. Om du däremot är intresserad av ett mer specialiserat område, som t.ex. snickeri eller VVS-arbeten, kan ett mindre företag vara ett bättre val. Du bör också tänka på hur stora projekten är som teamet arbetar med och om du är intresserad av den typen av uppdrag eller inte. Större företag arbetar vanligtvis med större projekt och har fler medarbetare, medan mindre företag främst arbetar med mindre uppdrag som kräver färre personal.

  • Specialiserade projekt eller områden: Snickeri, murarbeten, VVS-arbeten, gipsning och tapetsering, etc.
  • Genomsnittliga projekt som omfattar flera byggbranscher (också känt som "allmänna entreprenörer")

Sammanfattning

När du väljer ett byggföretag finns det mycket att tänka på. Du bör tänka på företagets storlek, medarbetarnas erfarenhet och typen av arbete de utför. Fundera över om du vill ha ett företag som är specialiserat inom ett område eller mer allmänt verksamt. Tänk också på hur mycket erfarenhet du har inom detta område och vilken typ av utbildning du behöver. Kom ihåg att det inte finns ett perfekt byggföretag som passar alla. Du måste hitta ett företag som passar dina behov och intressen. Forska, fråga runt och läs recensioner innan du fattar ditt slutgiltiga beslut.

Vill du lära dig mer om byggrätt, byggstandarder, byggfysik och byggteknik? Vår AI-verktyg bauGPT kan hjälpa dig! Oavsett vilket yrke du har inom byggbranschen är bauGPT din expert inom alla specialområden. Klicka här för att lära dig mer och få svar på dina frågor på ett enkelt sätt!