blog post cover image

Výhody a nevýhody rodinného podniku

Rodinné stavebné spoločnosti často ponúkajú svojim zamestnancom mnoho výhod, ktoré iné stavebné spoločnosti nemajú. Zamestnanci pracujúci v rodinných podnikoch často majú zmysel pre spravodlivosť a tímovú prácu, ako aj oprávnený záujem o úspech spoločnosti.

Keď príde na hľadanie zamestnania, veľa ľudí si myslí, že jediné možnosti sú pracovať pre veľkú spoločnosť alebo začať vlastný podnik. Existuje však aj ďalšia možnosť: práca v rodinnej firme. Stavebné spoločnosti, ktoré sú rodinnými podnikmi, často svojim zamestnancom poskytujú veľa výhod, ktoré iné spoločnosti nemôžu ponúknuť. Zamestnanci pracujúci v rodinnej firme často majú pocit spravodlivosti a tímového ducha, ako aj osobný záujem o úspech spoločnosti. Pravdepodobne tiež dostanú viac možností na školenie a rozvoj a budú povzbudzovaní pracovať aj v iných oblastiach mimo svojej špecializácie.

Výhody práce v rodinnej firme:

  1. Zamestnanci často majú pocit spravodlivej a dôveryhodnej spolupráce v tíme.
  2. Existuje oprávnený záujem o úspech spoločnosti. Všetci ťahajú za jeden povraz.
  3. Zamestnanci dostávajú viac možností na školenie a rozvoj.
  4. Zamestnanci sú povzbudzovaní pracovať v rôznych oblastiach mimo svojej špecializácie.

Nevýhody práce v rodinnej firme:

  1. Možnosti postupu v spoločnosti môžu byť obmedzené.
  2. Mzda a sociálne výhody možno nebudú konkurencieschopné voči väčším spoločnostiam.
  3. V spoločnosti môže dôjsť k priaznivosti rodinných príslušníkov.

Každý si musí sám rozhodnúť, či je práca v rodinnej firme správnym krokom pre neho.