Future of Work

Výhody a nevýhody rodinného podniku

Jonas Stamm
Jonas Stamm
Zdieľať
Zverejnené dňa 11. júl 20238 min čítanie

Rodinné stavebné spoločnosti často ponúkajú svojim zamestnancom mnoho výhod, ktoré iné stavebné spoločnosti nemajú. Zamestnanci pracujúci v rodinných podnikoch často majú zmysel pre spravodlivosť a tímovú prácu, ako aj oprávnený záujem o úspech spoločnosti.

Keď príde na hľadanie zamestnania, veľa ľudí si myslí, že jediné možnosti sú pracovať pre veľkú spoločnosť alebo začať vlastný podnik. Existuje však aj ďalšia možnosť: práca v rodinnej firme. Stavebné spoločnosti, ktoré sú rodinnými podnikmi, často svojim zamestnancom poskytujú veľa výhod, ktoré iné spoločnosti nemôžu ponúknuť. Zamestnanci pracujúci v rodinnej firme často majú pocit spravodlivosti a tímového ducha, ako aj osobný záujem o úspech spoločnosti. Pravdepodobne tiež dostanú viac možností na školenie a rozvoj a budú povzbudzovaní pracovať aj v iných oblastiach mimo svojej špecializácie.

Výhody práce v rodinnej firme:

  1. Zamestnanci často majú pocit spravodlivej a dôveryhodnej spolupráce v tíme.
  2. Existuje oprávnený záujem o úspech spoločnosti. Všetci ťahajú za jeden povraz.
  3. Zamestnanci dostávajú viac možností na školenie a rozvoj.
  4. Zamestnanci sú povzbudzovaní pracovať v rôznych oblastiach mimo svojej špecializácie.

Nevýhody práce v rodinnej firme:

  1. Možnosti postupu v spoločnosti môžu byť obmedzené.
  2. Mzda a sociálne výhody možno nebudú konkurencieschopné voči väčším spoločnostiam.
  3. V spoločnosti môže dôjsť k priaznivosti rodinných príslušníkov.

Každý si musí sám rozhodnúť, či je práca v rodinnej firme správnym krokom pre neho.