Znajdziesz śmieszne słowa przetłumaczone 😄

cover image
logo

Trener (m/k) Specjalizacja Malarz i Lakiernik Projektowanie i Konserwacja - Berlin

Zobacz tekst oryginalny

Zatrudnienie z Vonovia.

Kilka kluczowych danych o firmie

Vonovia

15871 pracownicy
Prace konstrukcyjne, Rehabilitacja i Rozbiórka, Prace serwisowe
Trener (m/k) Specjalizacja Malarz i Lakiernik Projektowanie i Konserwacja - Berlin
Zobacz tekst oryginalny
Co będziesz z nami robił

✅ szkolenie praktykantów zgodnie z wymaganiami izby rzemieślniczej ✅ optymalne przygotowanie do egzaminu średniego i czeladniczego ✅ indywidualne wsparcie praktykantów ✅ techniczne kierownictwo naszych młodych talentów i pierwsza osoba kontaktowa przez cały okres szkolenia ✅ przekazywanie zrozumienia usług, ważnych wartości i kultury korporacyjnej vonovia ✅ wzór do naśladowania dla naszych młodych talentów ✅ towarzyszenie i wsparcie naszych praktykantów w centrum szkoleniowym i na placach budowy ✅ tworzenie optymalnych warunków do motywowanego i niezależnego uczenia się

Zobacz tekst oryginalny

Vonovia również zatrudnia

Malarz
Malarz

O nas

Vonovia to wiodąca firma budowlana, dostarczająca przystępne mieszkania w głównych miastach Niemiec. Jesteśmy oddani zaspokajaniu rosnącego zapotrzebowania na mieszkania w miastach takich jak Dortm... więcej
Zobacz tekst oryginalny
Zobacz cały profil firmy