Welke VOB paragrafen zijn vooral belangrijk voor projectleiders?

Kathrin Ivens
Kathrin Ivens
Delen
Gepubliceerd op 7e aug. 2023

Als bouwmanager draag je een grote verantwoordelijkheid op de bouwplaats. Je bent verantwoordelijk voor ervoor te zorgen dat de bouwdiensten van de aannemer correct worden uitgevoerd en dat het bouwwerk voldoet aan de voorschriften. Om deze taken succesvol uit te voeren, is het belangrijk om de relevante paragrafen van de Aanbestedings- en contractregeling voor bouwdiensten (VOB) te kennen en te begrijpen. In dit artikel kom je te weten welke VOB-paragrafen vooral belangrijk zijn voor bouwmanagers en welke betekenis ze hebben.

1. § 13 VOB Deel B - Contractuele basis

Paragraaf § 13 van VOB Deel B legt de contractuele basis vast voor bouwwerkzaamheden. Als bouwmanager is het belangrijk om deze paragraaf goed te kennen, omdat het de basis vormt voor de samenwerking met de aannemer. Hier worden onder andere de rechten en plichten van beide contractpartijen en de regels voor de oplevering van de bouwwerkzaamheden vastgelegd. Door vertrouwd te raken met deze paragraaf, kun je ervoor zorgen dat het bouwcontract correct wordt uitgevoerd.

2. §§ 633 tot 638 BGB - Bouwcontracten volgens het BGB

De paragrafen §§ 633 tot 638 van het Burgerlijk Wetboek (BGB) regelen de bouwcontracten volgens het BGB. Hoewel de VOB voor bouwwerkzaamheden voorop staat, kunnen ook bouwcontracten volgens het BGB relevant zijn. Als bouwmanager is het belangrijk om de verschillen tussen de VOB-contracten en de bouwcontracten volgens het BGB te kennen om de juiste regels toe te passen.

3. § 4 lid 2 VOB Deel B - Regels in het VOB-contract

Paragraaf § 4 lid 2 VOB Deel B bepaalt dat bij een VOB-contract de regels van VOB Deel B leidend zijn. Als bouwmanager is het daarom essentieel om VOB Deel B goed te kennen en te begrijpen. Hier vind je uitgebreide regels over onderwerpen als vergoeding, gebrekenclaims, meerwerk en oplevering. Door vertrouwd te raken met deze regels, kun je ervoor zorgen dat het VOB-contract correct wordt uitgevoerd.

4. § 57 - Bouwmanager

Paragraaf § 57 van de VOB regelt de rol van de bouwmanager op de bouwplaats. Hier worden de taken en bevoegdheden van de bouwmanager vastgelegd. Als bouwmanager is het belangrijk om deze paragraaf goed te kennen om je taken en verantwoordelijkheden goed te kunnen uitvoeren. Je bent onder andere verantwoordelijk voor het toezicht op de bouwwerkzaamheden, de coördinatie van de vakgebieden en het naleven van de voorschriften.

Conclusie

Voor bouwmanagers zijn bepaalde VOB-paragrafen bijzonder belangrijk om hun taken succesvol uit te voeren. Paragraaf § 13 VOB Deel B legt de contractuele basis vast, terwijl de §§ 633 tot 638 BGB de bouwcontracten volgens het BGB regelen. Paragraaf § 4 lid 2 VOB Deel B is leidend voor VOB-contracten en paragraaf § 57 definieert de rol van de bouwmanager op de bouwplaats. Door vertrouwd te raken met deze paragrafen, kun je ervoor zorgen dat je je taken als bouwmanager succesvol vervult en de bouwplaats efficiënt leidt. Omdat de bouwmanager veel verantwoordelijkheid draagt, is het belangrijk om goed te functioneren in een team. Via Crafthunt krijg je waardevol inzicht in bijvoorbeeld goede bedrijven die bouwmanagers in München in dienst hebben.

Veelgestelde vragen

  1. Welke andere VOB-paragrafen zijn relevant voor bouwmanagers?

Naast de genoemde paragrafen zijn ook paragraaf § 4 lid 3 VOB Deel B (meerwerk), paragraaf § 8 VOB Deel B (gebrekenclaims) en paragraaf § 9 VOB Deel B (oplevering) relevant voor bouwmanagers.

  1. Geldt de VOB ook voor particuliere opdrachtgevers?

De VOB geldt in de eerste plaats voor overheidsopdrachtgevers. Particuliere opdrachtgevers kunnen de VOB echter als basis voor hun bouwcontracten gebruiken.

  1. Wat zijn de gevolgen als bouwmanagers relevante VOB-paragrafen niet naleven?

Als bouwmanagers relevante VOB-paragrafen niet naleven, kan dit juridische gevolgen hebben. Er kunnen bijvoorbeeld gebrekenclaims worden ingediend of contractuele boetes worden opgelegd.

  1. Zijn er trainingen of bijscholingen voor bouwmanagers over de VOB?

Ja, er zijn trainingen en bijscholingen die specifiek gericht zijn op de VOB voor bouwmanagers. Deze bieden de mogelijkheid om kennis over de VOB te verdiepen en op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen.

  1. Kunnen bouwmanagers ook verantwoordelijk worden gehouden voor de naleving van veiligheidsvoorschriften op de bouwplaats?

Ja, bouwmanagers hebben ook de verantwoordelijkheid voor de naleving van de veiligheidsvoorschriften op de bouwplaats. Ze moeten ervoor zorgen dat alle vereiste maatregelen ter bescherming van de werknemers worden genomen en dat de geldende voorschriften worden nageleefd.