Hvilke VOB-paragrafer er spesielt viktige for byggelederen?

Kathrin Ivens
Kathrin Ivens
Del
Publisert på 7. aug. 2023

Som byggeleder har du et stort ansvar på byggeplassen. Du er ansvarlig for at entreprenørens byggearbeider blir utført på riktig måte og at byggverket oppfyller forskriftene. For å kunne utføre disse oppgavene på en vellykket måte, er det viktig å kjenne til og forstå de relevante paragrafene i anskaffelses- og kontraktsforskriften for byggearbeider (VOB). I denne artikkelen vil du få informasjon om hvilke VOB-paragrafer som er spesielt viktige for byggeledere og hvilken betydning de har.

1. § 13 VOB Del B - Kontraktsgrunnlag

§ 13 VOB Del B fastsetter kontraktsgrunnlaget for byggearbeider. Som byggeleder bør du kjenne denne paragrafen godt, da den danner grunnlaget for samarbeidet med entreprenøren. Her er blant annet rettigheter og plikter for begge kontraktsparter, samt bestemmelser om godkjenning av byggearbeidene, fastsatt. Ved å bli kjent med denne paragrafen kan du sikre at byggekontrakten blir korrekt gjennomført.

2. §§ 633 til 638 BGB - Byggekontrakter etter BGB

Paragrafene §§ 633 til 638 i den tyske sivilloven (BGB) regulerer byggekontrakter etter BGB. Selv om VOB er hovedsakelig relevant for byggearbeider, kan også byggekontrakter etter BGB være relevante. Som byggeleder er det viktig å kjenne forskjellene mellom VOB-kontrakter og byggekontrakter etter BGB for å kunne anvende de aktuelle bestemmelsene.

3. § 4 Abs. 2 VOB Del B - Bestemmelser i VOB-kontrakten

§ 4 Abs. 2 VOB Del B fastsetter at ved en VOB-kontrakt skal bestemmelsene i VOB Del B være bindende. Som byggeleder er det derfor avgjørende å kjenne og forstå VOB Del B godt. Her finner du omfattende bestemmelser om emner som betaling, mangelskrav, tilleggsarbeider og godkjenning. Ved å bli kjent med disse bestemmelsene kan du sikre at VOB-kontrakten blir korrekt gjennomført.

4. § 57 - Byggeleder

§ 57 i VOB regulerer rollen til byggelederen på byggeplassen. Her fastsettes oppgavene og fullmaktene til byggelederen. Som byggeleder bør du kjenne denne paragrafen nøye for å kunne utføre oppgavene og ansvarsområdene dine riktig. Du har blant annet ansvar for overvåking av byggearbeidene, koordinering av fagområder og overholdelse av forskrifter.

Konklusjon

For byggeledere er visse VOB-paragrafer spesielt viktige for å kunne utføre oppgavene sine på en vellykket måte. § 13 VOB Del B fastsetter kontraktsgrunnlaget, mens §§ 633 til 638 BGB regulerer byggekontrakter etter BGB. § 4 Abs. 2 VOB Del B er bindende for VOB-kontrakter, og § 57 definerer rollen til byggelederen på byggeplassen. Ved å bli kjent med disse paragrafene kan du sikre at du utfører oppgavene dine som byggeleder på en vellykket måte og effektivt leder byggeplassen. Ettersom byggelederen har mye ansvar, er det viktig å fungere godt som et team. Gjennom Crafthunt får du en verdifull oversikt over for eksempel gode selskaper som ansetter byggeledere i München.

Ofte stilte spørsmål

1. Hvilke andre VOB-paragrafer er relevante for byggeledere?

I tillegg til de nevnte paragrafene er også § 4 Abs. 3 VOB Del B (tilleggsarbeider), § 8 VOB Del B (mangelskrav) og § 9 VOB Del B (godkjenning) viktige for byggeledere.

2. Gjelder VOB også for private byggherrer?

VOB gjelder i hovedsak for offentlige oppdragsgivere. Private byggherrer kan imidlertid bruke VOB som grunnlag for sine byggekontrakter.

3. Hvilke konsekvenser har det hvis byggeledere ikke følger relevante VOB-paragrafer?

Hvis byggeledere ikke følger relevante VOB-paragrafer, kan det få rettslige konsekvenser. Det kan for eksempel bli gjort krav om mangelskrav eller ilegges kontraktsstraffer.

4. Finnes det opplæring eller videreutdanning for byggeledere om VOB?

Ja, det finnes opplærings- og videreutdanningstilbud som er spesielt rettet mot VOB for byggeledere. Disse tilbyr muligheten til å fordype kunnskapen om VOB og holde seg oppdatert om aktuelle utviklinger.

5. Kan byggeledere også holdes ansvarlige for å overholde arbeidssikkerheten?

Ja, byggeledere har også ansvar for å overholde arbeidssikkerheten på byggeplassen. De må sørge for at alle nødvendige tiltak blir truffet for å beskytte arbeidstakerne og at gjeldende forskrifter blir fulgt.