blog post cover image

Mer enn lønn: 3 avgjørende faktorer for jobbsøket ditt

Jobbsøket kan være vanskelig. Det er mye å ta hensyn til hvis du vil ta den riktige beslutningen for deg selv, slik at du er tilfreds og lykkelig. Ofte tenker man bare på lønnen når man ser etter nye arbeidsgivere. Men det er langt fra alt. Lønn og bonuser er bare en liten del av det du kan få i en bedrift. Tilleggsytelser utgjør en stor del - noen av dem kan være bonuser i tillegg til lønnen.

Hvis du er på jobbjakt, bør du vurdere disse tre avgjørende faktorene når du velger jobb:

  1. Økonomiske fordeler: Legg til ekstra fordeler til lønnen din I tillegg til lønnsforhandlinger kan du også forhandle om andre økonomiske fordeler. Under ditt neste jobbintervju kan du for eksempel spørre om:
  • Muligheten for å få bonus
  • Om det finnes skattefrie ytelser
  • Om det finnes støtte for barneomsorg eller andre fordeler
  • Om selskapet deltar i støtteprogrammer, for eksempel sykkelleasing

Disse fordelene har ingenting å gjøre med selve lønnen, men de kan betydelig forbedre din økonomiske situasjon. Selv om selskapet ikke tilbyr noen av disse fordelene, kan de vurdere å finne andre løsninger for å overtale deg til å ta stillingen.

  1. Legg vekt på din utvikling Avhengig av bedriftens størrelse, kan det være ulike muligheter for faglig utvikling. Større selskaper tilbyr ofte opplæringsprogrammer, og de dekker vanligvis kostnadene for kurs, sertifiseringer eller sertifikater. Dette kan også være tilfelle i mindre bedrifter. Det er viktig å spørre om disse mulighetene under intervjuet. Hvordan håndteres videreutdanning? Hvem dekker kostnadene? I tvilstilfeller kan du komme til en kompromissløsning med din fremtidige arbeidsgiver. Oppgavene du får ansvar for bør ikke bare gjenspeile din tidligere karriere, men også tilby en ny utfordring. Ofte er det beste å vokse og lære gjennom utfordringer. Hvis du kan integrere dem i din arbeidshverdag, vil du ha en stor fordel for din suksesshistorie.

I tillegg til faglig utvikling er personlig utvikling også viktig. Utveksling med kollegene dine er spesielt viktig i begynnelsen, for å få en følelse av det nye ansvaret og teamet. Som ny kollega må du også kunne uttrykke din mening og bidra med erfaring. Uttrykk for eksempel din mening om spesifikke verktøy og delta i faglige samtaler med kollegene dine.

  1. Fellesskap: Det må passe menneskelig Du tilbringer det meste av tiden din på jobben. Derfor er det viktig at du trives der og at fellesskapet gir deg fordeler.

Under jobbintervjuet bør du undersøke bedriftens og arbeidskulturen. Spør om hvordan kulturen ser ut og hvordan den aktivt blir fremmet. Du kan for eksempel spørre om det ofte er arrangementer der man kan bli bedre kjent og kanskje til og med danne vennskap. Eller om det er vanlig å tilbringe tid sammen utenfor arbeidstiden, for eksempel ved å ta en øl etter jobben. Hvis du finner ut om ledelsen også deltar i slike arrangementer, kan du få et godt inntrykk av bedriftens struktur.

Bruk denne informasjonen til å ta beslutninger. Hvis du leter etter en arbeidsgiver med sosialt engasjement og vektlegger et tillitsfullt fellesskap, vet du om du passer inn i bedriften.

Konklusjon: Det er mange andre fordeler du kan vurdere for din neste jobb, men disse tre er de viktigste du bør begynne med. Lytt også gjerne til den andre siden: Hva opplever de ansatte som fordeler med selskapet og hvilke erfaringer har de gjort? Alt dette vil hjelpe deg med å finne jobben som passer perfekt for deg.