Future of Work

3 måter å øke lønn og ytelse på

Kathrin Ivens
Kathrin Ivens
blog-share
blog-published-onblog-reading-time

Det er ingen hemmelighet: man må være god i det man gjør for å komme videre. Men hva om du ikke vet hva du er god på? Eller enda verre - hva om du ikke trives med jobben din? Ikke bekymre deg, for det finnes mange måter å forbedre ferdighetene dine og øke markedsverdien din. Til syvende og sist er det tre ting som alltid gir deg en fordel over konkurrentene dine: ferdigheter, erfaring og prestasjoner.

Hva menes med kompetanse innen bygg- og anleggsbransjen?

Når det gjelder ferdigheter innen bygg- og anleggsbransjen, er det noen ting som kommer til tankene. For det første må du være i stand til å utføre fysisk krevende arbeid. Det betyr at du må ha styrke og utholdenhet. Du bør også være i stand til å jobbe veldig nøyaktig med hendene, da mange byggearbeid krever presisjon.

I tillegg til fysisk egnethet må du også være teknisk dyktig. Dette innebærer å vite hvordan man håndterer håndverktøy og leser og tolker byggeplaner. Matematiske grunnleggende kunnskaper er også viktig, slik at du kan utføre målinger korrekt.

Om du allerede har visse ferdigheter, vil kollegene dine være de beste til å reflektere dette. Du har nådd et visst erfaringsnivå når kollegene dine ber deg om hjelp eller innspill. Dette vil ikke gå ubemerket hen av gode selskaper, som vil tilby deg bedre betaling og fordeler for dette. Alternativt kan underentreprenører eller hovedentreprenører komme til deg med attraktive tilbud.

Hva regnes som erfaring innen bygg- og anleggsbransjen?

Erfaring er en av de viktigste tingene man kan ha innen bygg- og anleggsbransjen. Dette er noe man ikke kan lære i et klasserom eller fra en bok. Man kan bare skaffe seg det ved å jobbe på stedet og lære av sine feil.

Mange arbeid i bygg- og anleggsbransjen er farlige, derfor er det viktig at du vet hva du gjør før du begynner å jobbe på et prosjekt. Du må også kunne samarbeide med andre og være en lagspiller. Dette er spesielt viktig for byggeprosjekter der alle må trekke i samme retning for å lykkes.

Det viktigste er at du gjennom erfaring lærer å holde deg rolig under press. Det vil være tider der ting går galt, og du må tenke raskt. Erfaringen din hjelper deg med å ta riktige beslutninger i slike situasjoner. Hvis du er i stand til å presentere denne erfaringen på en kvantifisert og kvalifisert måte, vil du komme videre.

Hva er en prestasjonsprofil, og hvorfor er det viktig å ha en?

En prestasjonsprofil er en liste over dine prestasjoner og milepæler innen ditt fagområde. Dette kan vise potensielle arbeidsgivere eller kunder hva du kan.

En prestasjonsprofil er viktig fordi den viser hva du kan og at du er god på det. Den viser også at du er pålitelig og at man kan stole på deg når det gjelder å få jobben gjort.

Hvis du ikke allerede har en prestasjonsprofil, bør du begynne å bygge en. Du kan enten dokumentere arbeidet ditt på et prosjekt eller bruke digitale verktøy som Molteo for tidsregistrering, som kan lage disse milepælene for deg. Det er også viktig å være aktiv i sosiale medier og presentere arbeidet ditt online.

Konklusjon

Bygg- og anleggsbransjen er en farlig yrke der enkeltpersoners ferdigheter, erfaring og prestasjonsprofil kan avgjøre suksess eller fiasko. De tre nevnte tingene - ferdigheter, erfaring og prestasjonsprofil - er de viktigste for suksess. Ferdigheter kan læres og forbedres over tid gjennom praksis. Erfaring får du ved å jobbe i mange år innen dette feltet. En prestasjonsprofil hjelper deg med å opprettholde et godt forhold til kunder, medarbeidere og overordnede, noe som kan føre til bedre betaling og ytelse.

Hvis du oppfyller noen av disse tre kravene, er du på vei til å tjene mer penger og få bedre resultater innen bygg- og anleggsbransjen.